Δικοικητικό Συμβούλιο 2016-2018

Το νέο διοικητικό συμβούλιο που προέκυψε από τις εκλογές του Δεκεμβρίου 2015 είναι το κάτωθι:

Η Ελληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρία ευχαριστεί όλα τα μέλη που πήραν μέρος στις αρχαιρεσίες της 18ης Δεκεμβρίου 2015.

Ο Σκοπός αυτής της Εταιρίας είναι η προώθηση της επιστήμης της Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας στους Έλληνες ιατρούς, διατηρώντας την άσκηση και επεκτείνοντας τη γνώση της Δερματολογίας, της Αφροδισιολογίας και σχετικών διαταραχών.

Η ΕΔΑΕ πρέπει να βοηθά στην επεξεργασία, διεξαγωγή και επίβλεψη των προγραμμάτων της Συνεχούς Ελληνικής Ιατρικής Εκπαίδευσης στην ειδικότητα της Δερματολογίας- Αφροδισιολογίας και σχετικών επιστημονικών θεμάτων.

Πρέπει να υποστηρίζει την έρευνα εύρεσης αιτίων και θεραπειών του Δέρματος και των Αφροδισίων Νοσημάτων, έτσι ώστε να βελτιώσει την ποιότητα ζωής αυτών που νοσούν.

Πρέπει να βοηθά στην εξασφάλιση ευνοϊκότερης νοσηλείας και φροντίδας για όλους τους πολίτες της Ελληνικής κοινωνίας.

Παράλληλα, οφείλει να προστατεύει τα δικαιώματα των επαγγελματιών μελών της, και να εξασφαλίζει νομοθεσία που πηγάζει και ευνοεί αυτή τη σχέση.

Η ΕΔΑΕ οφείλει να προσπαθεί για συνεργασία με άλλους οργανισμούς παρομοίων στόχων.