ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ της ΕΔΑΕ, 3-11-2018

Έγγραφα
> Ηλεκτρονική Ψηφοφορία 2018
> Εγχειρίδιο Χρήσης Ψηφοφόρου

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Έχουμε την τιμή να σας αποστείλουμε σύντομη ενημέρωση για την ψηφοφορία, η διαδικασία της οποίας έχει ως εξής:
1) Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας την Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11.00πμ. Η ταχυδρομική ψηφοφορία ήδη ξεκίνησε. Τα ψηφοδέλτια με τον σφραγισμένο λευκό φάκελλο κλεισμένο, αποστέλλονται μέσα σε άλλο φάκελλο που γράφει το όνομα του αποστολέα, όπως αναφέρεται στην αρχική επιστολή, στην εξής διεύθυνση: κ. Γεώργιο Ν. Σγούρο Post Restante ΕΛΤΑ Συντάγματος ΑΘΗΝΑ 10300
2) Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην ηλεκτρονική και ταχυδρομική ψηφοφορία είναι να έχουν τακτοποιηθεί ταμειακά τα μέλη, μέχρι και το 2018, ώστε να τους αποσταλούν οι κωδικοί πρόσβασης στο email που έχουν δηλώσει ή προκειμένου να αποσφραγισθεί ο φάκελλος στην περίπτωση της ταχυδρομικής ψηφοφορίας.
3) Τελευταία μέρα πληρωμής μέσω τραπέζης για την ηλεκτρονική και ταχυδρομική ψηφοφορία είναι η Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14.00.
4) Κλείσιμο ηλεκτρονικής κάλπης την Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11.00πμ.
5) Αποστολή καταλόγου ηλεκτρονικώς ψηφισάντων από την Reputation Unique στην ΕΔΑΕ την Τετάρτη 31/10/2018 και ώρα 13.00μμ.
6) Παραλαβή ταχυδρομικής ψήφου από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής από τα ΕΛΤΑ Συντάγματος, το Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 07.45πμ. - Σύνταξη καταλόγου ταχυδρομικώς ψηφισάντων που είναι ταμειακώς εντάξει. Όσοι δεν τακτοποιήθηκαν ταμειακά μέσω τραπέζης έως 29/10/2018 αλλά έχουν αποστείλει ταχυδρομικώς την ψήφο τους, μπορούν να το κάνουν αυτοπροσώπως στη Γραμματεία της ΕΔΑΕ έως την Παρασκευή 2/11/2018 και ώρα 18.00
7) Έναρξη ψηφοφορίας στην κάλπη το Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10.00πμ και λήξη στις 15.30μμ.
Μετά τιμής,
Γεώργιος Σγούρος
Ευστράτιος Βακιρλής Ειρήνη Λαγογιάννη