Εξώδικο κατά “Universal Training” & “Lids Medical”

Εξώδικο κατά “Universal Training” & “Lids Medical”

 Αξιότιμοι Συνάδελφοι,

Πρόσφατα, το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «UNIVERSAL TRAINING», ανακοίνωσε την παροχή μετεκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Ιατρική Αισθητική».

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος της Εταιρείας Lids Medical παρείχε με τη σειρά του διαφημιστική υποστήριξη και προβολή στο Πρόγραμμα Σπουδών του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης «UNIVERSAL TRAINING».

Η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία έχει προβεί σε ενέργειες με εξώδικη διαμαρτυρία τόσο κατά του «UNIVERSAL TRAINING» όσο και κατά της Εταιρείας Lids Medical ως ένδειξη καταγγελίας των αθέμιτων πρακτικών των δύο Εταιρειών, με σκοπό να ανακαλέσουν.

Το αποτέλεσμα είναι επιτυχές για την ΕΔΑΕ, εφόσον η Lids Medical ανακάλεσε τις σχετικές πράξεις, που προσβάλλουν ανεπανόρθωτα την Ειδικότητα της Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας καθώς και την Ιατρική Πράξη.

Εκ Μέρους της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας.
www.edae.gr