20η Δερματολογική Διημερίδα της Δερματολογικής Κλινικής ΕΣΥ

20η Δερματολογική Διημερίδα της Δερματολογικής Κλινικής ΕΣΥ
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
 
Η 20η Δερματολογική Διημερίδα της Δερματολογικής Κλινικής ΕΣΥ του Νοσοκομείου «Α. Συγγρός» θα πραγματοποιηθεί στις 16 & 17 Οκτωβρίου 2020 στην Αθήνα. 
Περισσότερες πληροφορίες θα ακολουθήσουν τους επόμενους μήνες στο site της ΕΔΑΕ.

Εκ Μέρους της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας. 

www.edae.gr