ΕΑΡΙΝΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 2018
30-31 Μαρτίου 2018,
Ξεν. «Μακεδονία Palace»,
Θεσσαλονίκη
Oργάνωση:
Πρακτορείο ERA
Tηλ. 210 3634944


ΕΑΡΙΝΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 2018
30-31 Μαρτίου 2018,
Ξεν. «Μακεδονία Palace»,
Θεσσαλονίκη
Oργάνωση:
Πρακτορείο ERA
Tηλ. 210 3634944