31/07/2018

Χειρουργική όνυχος, αποκατάσταση είσφρυσης όνυχος

Μια από τις πιο συχνές επεμβάσεις στην περιοχή του νυχιού σχετίζονται με την είσφρυση όνυχος ή αλλιώς ονυχοκρύπτωση. Πρόκειται για την εισχώρηση του όνυχος (νυχιού) στο […]