19/09/2018

Πώς θεραπεύεται ο έρπης των γεννητικών οργάνων;

Η χορήγηση αντιιικών φαρμάκων (ασυκλοβίρη, Βαλασυκλοβίρη, Φαμσυκλοβίρη) μειώνει τη βαρύτητα και τη διάρκεια των συμπτωμάτων τόσο στην αρχική φάση εκδήλωσης της λοίμωξης όσο και στις υποτροπές. […]
19/09/2018

Πώς προκαλείται ο έρπης των γεννητικών οργάνων;

Προκαλείται κυρίως από τον ιό του απλού έρπητα τύπου 2 (HSV-2 – herpes simplex virus) αλλά μπορεί να προκληθεί και από τον HSV-1. Ο ιός μεταδίδεται […]
19/09/2018

Τι είναι ο έρπης των γεννητικών οργάνων;

Ο έρπης των γεννητικών οργάνων είναι ένα συχνό αφροδίσιο νόσημα. Τα πρώτα συμπτώματα εμφάνισης του ιού ενδέχεται να μοιάζουν πολύ με αυτά της γρίπης (κακουχία, χαμηλός […]