04/06/2021

Ακμή και Προεφηβεία

Η ακμή αποτελεί συχνή διαταραχή των τριχοσμηγματογόνων θυλάκων κυρίως του προσώπου αλλά και του κορμού(στέρνο και ράχη) με έναρξη την προεφηβεία που μπορεί να συνεχιστεί και […]
04/06/2021

Ακμή και άνδρας

Συχνά η ακμή ταυτίζεται εσφαλμένα μόνο με τους εφήβους ή τις γυναίκες μετά την εφηβεία. Ωστόσο, δεν παύει να απασχολεί και νεαρούς ενήλικους άνδρες. Κατά κανόνα εμφανίζεται […]
02/06/2021

Ροδόχρους Νόσος

Μοιάζει, αλλά δεν είναι ακμή… Η ακμή είναι η σημαντικότερη ίσως δερματολογική πάθηση που θα απασχολήσει τον/την έφηβο για αρκετά χρόνια, με δερματολογικές βλάβες στο πρόσωπο […]
02/06/2021

Ακμή & Εγκυμοσύνη

Κάποιες εγκυμονούσες έχουν λαμπερό δέρμα. Όμως, κάποιες άλλες μελλοντικές μαμάδες μπορεί να εμφανίσουν ακμή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης ακόμα κι αν δεν είχαν ποτέ ως τότε […]
19/05/2021

Ακμή: Q & As

Τι είναι ακμή ; Η ακμή είvαι φλεγμovώδης vόσoς πoυ χαρακτηρίζεται κλιvικά από πoλύμoρφες βλάβες τωv τριχoσμηγματικώv θυλάκωv κυρίως τoυ πρoσώπoυ, αλλά και τωv ώμωv και τoυ άvω τμήματoς […]
19/05/2021

Τι είναι τελικά Ακμή;

Η ακμή χαρακτηρίζεται κλιvικά από πoλύμoρφες βλάβες που εμφανίζονται, κυρίως,  στo πρόσωπo, αλλά και στους ώμους και το άvω τμήμα τoυ κoρμoύ. Οι βλάβες μπορεί είvαι oι κλειστoί και […]
19/05/2021

Ακμή & Εφηβεία

Η εφηβεία είναι πολύπλοκη περίοδος και χαρακτηρίζεται από πολλές αλλαγές. Τα παρακάτω μπορούν να σας βοηθήσουν να καταλάβετε τι περνάει το παιδί σας. Πρώιμη εφηβεία 10-13 […]
19/05/2021

Ακμή & Άσκηση

Ο αθλητισμός και κάθε μορφή άσκησης και φυσικής δραστηριότητας αποτελούν έκφραση σωματικής υγείας και ψυχικής-πνευματικής ευεξίας. Σήμερα όλο και περισσότεροι άνθρωποι όλων των ηλικιών δραστηριοποιούνται σε […]
19/05/2021

Mascne: Η νέα «Ακμή»

Το τελευταίο διάστημα, λόγω της συχνής χρήσης μάσκας προστασίας, παρατηρούμε όλο συχνότερα φαινόμενα ερεθισμού ή ακόμα και ακμής του προσώπου που αυτή καλύπτει. Το φαινόμενο αυτό περιγράφεται είναι γνωστό πλέον με […]