Ανοιχτές Θέσεις Εργασίας για Δερματολόγους στην Γαλλία

Ημερομηνία: 02/06/2021

Η Εταιρεία ευρέσεως εργασίας Persuaders RH είναι υπεύθυνη
για την παροχή υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, η οποία εξειδικεύεται στην πρόσληψη ιατρών στην Γαλλία.

Αναζητά Δερματολόγους για να στελεχώσουν μεγάλα νοσοκομεία και
αναγνωρισμένες ιδιωτικές κλινικές στην Γαλλία. Αφορά συμβόλαια Αορίστου
Χρόνου με υψηλές αμοιβές και άριστες συνθήκες εργασίας.

Οι υποψήφιοι Γιατροί πρέπει να είναι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχουν
αποκτήσει το πτυχίο της Ιατρικής και την ειδικότητα τους σε χώρα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μιλούν καλά γαλλικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην εταιρεία μας για περισσότερες
πληροφορίες στο 00 33 (0)1 83 81 69 08 ή να στείλουν το βιογραφικό τους στο

etsaousidou@persuadersrh.com

Εκ Μέρους της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας.

www.edae.gr

Comments are closed.