ΑΠΟΦΑΣΗ ΣτΕ – ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝΑγαπητοί Συνάδελφοι,


Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η Απόφαση υπ’ αριθμ. 1523/2021 του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία κερδίσαμε την υπόθεση των Πλαστικών Χειρουργών και αναγνωρίσθηκε η Δερματοχειρουργική ως εμπίπτουσα στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, ως και η δυνατότητα εκτέλεσης από Δερματολόγους-Αφροδισιολόγους των πράξεων της ειδικότητάς τους και με την χειρουργική μέθοδο.

Η συγκεκριμένη απόφαση εκδόθηκε μετά από επανειλημμένες νομικές παρεμβάσεις της Ε.Δ.Α.Ε. κατά της αιτήσεως της “Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής” που επιχειρούσε να νομιμοποιήσει να μην εκτελούνται χειρουργικές πράξεις σε Αυτοτελείς Ιδιωτικές Μ.Η.Ν. ειδικότητας Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας. Μετά τις επιτυχημένες νομικές παρεμβάσεις της Ε.Δ.Α.Ε. απορρίφθηκαν όλοι οι λόγοι που επικαλείτο ο αντίδικος, γενομένων δεκτών όλων των νομικών επιχειρημάτων μας.


Αξιοσημείωτο είναι πως η ανωτέρω Απόφαση του ΣτΕ είναι οριστική και αμετάκλητη και έχει δημοσιευθεί στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών “ΝΟΜΟΣ”, ως σχηματίζουσα νέα νομολογία στη χώρα μας.


Mετά τιμής,


Το ΔΣ της Ε.Δ.Α.Ε.
www.edae.gr

Comments are closed.