Η Αθηναϊκή Γενική Ιδιωτική Κλινική αναζητά Δερματολόγο.

Ημερομηνία: 14/06/2021

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., μέλος του Ομίλου
INTERAMERICAN, αναζητά ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟ.

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες στα Εξωτερικά Ιατρεία
της Αθηναϊκής Κλινικής. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

  • Άριστες γνώσεις του αντικειμένου.
  • Επικοινωνιακές ικανότητες.
  • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.
  • Ικανότητα ομαδικής συνεργασίας.
  • Υπευθυνότητα και αξιοπιστία.

Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα
στο email:

info@athinaiki-mediclinic.gr

Εκ Μέρους της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας.

www.edae.gr

Comments are closed.