ΚΥΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,


Παρακάτω μπορείτε να μελετήσετε την Υπουργική Απόφαση σχετικά με τα  «Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων». 


Έπειτα από πίεση που άσκησε η ΕΔΑΕ μαζί με άλλες επιστημονικές Εταιρείες, πετύχαμε την αύξηση του αριθμού των συνταγογραφούμενων εργαστηριακών εξετάσεων ανά ασθενή και για τους Δερματολόγους – Αφροδισιολόγους.


ΑΠΟΦΑΣΗ.


Εκ μέρους της Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας

www.edae.gr

Comments are closed.