Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΕΔΑΕΑγαπητοί Συνάδελφοι,


Κατά τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 14.01.2022, η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας για τα έτη 2022 – 2024 έχει ως εξής:


Μπάρκης Ιωάννης, Πρόεδρος


Κοντοχριστόπουλος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος

Σγούρος Δημήτριος, Γενικός Γραμματέας

Νικολαΐδου Ηλέκτρα, Ταμίας

Απάλλα Ζωή, Ειδικός Γραμματέας

Ζαραφωνίτης Γεώργιος, Μέλος

Θεοχάρης Σωτήριος, Μέλος

Ιωαννίδης Δημήτριος, Μέλος

Παναγάκης Παντελεήμων, Μέλος


Το νέο ΔΣ της ΕΔΑΕ θα εργαστεί σκληρά, με δυναμισμό και δημιουργικές ιδέες για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων του Δερματολόγου – Αφροδισιολόγου και την προβολή της Ειδικότητάς μας.


Εκ Μέρους της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας.

www.edae.gr

Comments are closed.