416320

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ & ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ»

Καλούνται τα μέλη του σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ & ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 25η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30, στο ξενοδοχείο «Crowne Plaza» στην οδό Mιχαλακοπούλου 50 στην Αθήνα, για συζήτηση με θέματα ημερήσιας διάταξης, την δυνατότητα συστέγασης των ιατρείων με λοιπούς επαγγελματίες υγείας και την Αισθητική Δερματολογία.  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα «ταμειακώς εντάξει» Τακτικά Μέλη έως και τη συνδρομή έτους 2022, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης της συνέλευσης, για όσους αδυνατούν να παραστούν δια ζώσης (ο σχετικός σύνδεσμος θα σας κοινοποιηθεί εν ευθέτω χρόνω).

 

Αθήνα, 10/1/2023

Για την Ε.Δ.Α.Ε.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννης ΜπάρκηςComments are closed.