Συλλογικά Όργανα

Η ΕΔΑΕ είναι η κορυφαία επιστημονική εταιρεία (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), των Ελλήνων Δερματολόγων και Αφροδισιολόγων. Στόχοι της ΕΔΑΕ είναι οι εξής:

• Η μελέτη των Δερματικών και Αφροδισίων παθήσεων, για την καλύτερη πρόληψη και αντιμετώπισή τους.
• Η συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση των Μελών της στη Δερματολογία – Αφροδισιολογία.
• Η προάσπιση του επιστημονικού αντικειμένου στη Δερματολογία και την Αφροδισιολογία.
• Η ενημέρωση της κοινής γνώμης γύρω από θέματα που αφορούν τις παθήσεις του δέρματος και των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων.

Διοικητικό Συμβούλιο 2022-2024

Ιωάννης Μπάρκης

Πρόεδρος

Απάλλα Ζωή​

Αντιπρόεδρος

Δημήτριος Σγούρος

Γενικός Γραμματέας

Νικολαΐδου Ηλέκτρα

Ταμίας

Παντελεήμων Παναγάκης

Ειδικός Γραμματέας

Ζαραφωνίτης Γεώργιος

Μέλος

Θεοχάρης Σωτήριος

Μέλος

Ιωαννίδης Δημήτριος

Μέλος

Αλέξανδρος Κατούλης

Μέλος

Συμβούλιο Ηθικής & Δεοντολογίας (Σ.Η.Δ)

Πρόεδρος: Γεώργιος Χαϊδεμένος
Μέλος: Κατσαντώνης Ιωάννης
Μέλος: Κουσκούκης Κωνσταντίνος

Εξελεγκτική Επιτροπή

Βακιρλής Ευστράτιος
Ιωαννίδου Δέσποινα
Παπακωνσταντής Μάρκος