Χειμετλώδεις αλλοιώσεις και COVID-19.

Ημερομηνία: 10/04/2020

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχουμε ενημερωθεί από συναδέλφους τόσο στην Ιταλία όσο και στη Γαλλία (αδημοσίευτα δεδομένα), ότι νέοι σε ηλικία ασθενείς εμφανίζουν ψευδο-χειμετλώδεις αλλοιώσεις στα δάχτυλα άνω και κάτω άκρων, χωρίς άλλα συνοδά σημεία. Σε ελάχιστα από τα περιστατικά αυτά, επιβεβαιώθηκε είτε στα ίδια, είτε σε άτομα του οικογενειακού τους περιβάλλοντος, λοίμωξη με COVID-19.

 

Η Γαλλική Δερματολογική Εταιρεία, σε χθεσινή ανακοίνωσή της για το θέμα αυτό, συνιστά ετοιμότητα της Δερματολογικής Κοινότητας αλλά και απόλυτη
σύνεση.

 

Η ΕΔΑΕ βρίσκεται σε επικοινωνία με τον ΕΟΔΥ, για να λάβει αν χρειάζεται σχετικές οδηγίες, για τις οποίες θα σας ενημερώσει.

 

Δείτε την σχετική ανακοίνωση αναλυτικά:

 

Εκ Μέρους της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας. 

ww.edae.gr

Comments are closed.