Πότε κάνουμε την 3η δόση του εμβολίου έναντι της COVID-19 στους ασθενείς υπό θεραπεία με βιολογικό παράγοντα;

Ημερομηνία: 17/09/2021
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με την επίσημη θέση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών , η 3η δόση του εμβολίου έναντι της COVID-19 στους ασθενείς υπό θεραπεία με βιολογικό παράγοντα , πρέπει να γίνεται 4-6 εβδομάδες μετά την 2η δόση του εμβολίου .

Εκ Μέρους της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας.

ww.edae.gr