Επιστημονική Ημερίδα «Δερματικό Λέμφωμα 2019: εξελίξεις και προοπτικές»
Β’ Παν. Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων «ΑΤΤΙΚΟΝ»
Αττικό Κτίριο της Ιατρικής Σχολής Αθηνών (Α.Κ.Ι.Σ.Α.)
Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2019

Επιστημονική Ημερίδα «Δερματικό Λέμφωμα 2019: εξελίξεις και προοπτικές»
Β’ Παν. Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων «ΑΤΤΙΚΟΝ»
Αττικό Κτίριο της Ιατρικής Σχολής Αθηνών (Α.Κ.Ι.Σ.Α.)
Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2019
Επιστημονική Ημερίδα «Δερματικό Λέμφωμα 2019: εξελίξεις και προοπτικές»
Β’ Παν. Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων «ΑΤΤΙΚΟΝ»
Αττικό Κτίριο της Ιατρικής Σχολής Αθηνών (Α.Κ.Ι.Σ.Α.)
Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2019