Έρπης γεννητικών οργάνων

Ο έρπης των γεννητικών οργάνων είναι ένα συχνό αφροδίσιο νόσημα. Προκαλείται κυρίως από τον ιό του απλού έρπητα τύπου 2 (HSV-2 – herpes simplex virus) αλλά μπορεί να προκληθεί και από τον HSV-1. Ο ιός μεταδίδεται μέσω στενής επαφής, με άτομο το οποίο ...