Κονδυλώματα (HPV λοίμωξη)

Τα κονδυλώματα είναι κλινικός όρος που αναφέρεται σε διογκώσεις που αναπτύσσονται στο δέρμα, ή στους βλεννογόνους, οι οποίες προκαλούνται από τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV). Από τους 189 αναγνωρισμένους υποτύπους του ιού των θηλωμάτων (PV), οι ...