Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης της φωτοαλλεργίας;

Τρεις είναι οι βασικοί τρόποι αντιμετώπισης των διαφορετικών ειδών φωτοαλλεργίας: • Απομάκρυνση του υπεύθυνου παράγοντα (έπειτα από συνεννόηση με τον Δερματολόγο) • Φαρμακευτική αγωγή (π.χ. κορτιζόνη, αντισταμινικά) • Αποφυγή του ήλιου

Τι σημαίνει φωτοαλλεργία;

Οι αλλεργικές αντιδράσεις στον ήλιο είναι συγκεκριμένες: η ηλιακή κνίδωση, η φωτοαλλεργική δερματίτιδα και η φωτοτοξική δερματίτιδα. Όλες οφείλονται σε υπερευαισθησία του οργανισμού, η οποία συνήθως εκδηλώνεται όταν ο ήλιος συνδυάζεται με ορισμένους ...