Πώς θεραπεύονται οι μυρμηκιές;

Οι ενδεδειγμένες θεραπείες ανάλογα το περιστατικό και τη σοβαρότητα είναι οι κάτωθι: • Θεραπεία με κρυοθεραπεία (υγρό άζωτο): Κατά τη συγκεκριμένη θεραπεία μυρμηγκιών εφαρμόζεται υγρό άζωτο σε θερμοκρασία -196°C. Η ψύξη προκαλεί νέκρωση του πάσχον ...

Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται οι μυρμηκιές;

Oι μυρμηκιές ανάλογα με την κλινική τους εικόνα κατηγοριοποιούνται σε: • Κοινές μυρμηγκιές: Οι μυρμηγκιές αυτές μπορεί να είναι στρογγυλές ή να έχουν ακανόνιστο σχήμα και είναι χρώματος λευκού, γκρίζου ή καφέ. Μπορεί να είναι επίπεδες ή να σχηματί ...

Τι είναι οι μυρμηκιές;

Οι μυρμηγκιές ή μυρμηκιές είναι καλοήθεις υπερπλασίες του δέρματος, οι οποίες προκαλούνται από τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων (Human Papilloma Virus - HPV). Πάνω από 70 είδη HPV ιών έχουν ενοχοποιηθεί για τις βλάβες αυτές και κάθε τύπος ευθύνεται γι ...