Πώς θεραπεύονται τα χηλοειδή;

Συνηθέστερες μέθοδοι αντιμετώπισης των χηλοειδών είναι οι ενδοβλαβικές (πάνω στο χηλοειδές) ενέσεις κορτιζόνης και η κρυοθεραπεία με υγρό άζωτο. Η κρυοθεραπεία για σχετικά μικρά χηλοειδή λειτουργεί προκαλώντας ισχυρή ψύξη μέσω ψεκασμού στα χηλοειδή π ...

Ποια είναι τα είδη ουλών;

Οι Ουλές Ακμής προκύπτουν ως αποτέλεσμα της μη φυσιολογικής επούλωσης του ακνεϊκού δέρματος και οφείλονται τόσο σε κληρονομικούς παράγοντες, όσο και στη μη δραστική και έγκαιρη Θεραπεία Ακμής. Ατροφικές ουλές είναι ουλές που εμφανίζουν ατροφικό, λεπ ...

Πώς προκαλούνται οι ουλές;

Οι ουλές είναι ορατά σημάδια που μένουν στο δέρμα μετά από έναν τραυματισμό (έγκαυμα, χημικό, μηχανικό), καθώς ενεργοποιούνται οι μηχανισμοί επούλωσης από τον οργανισμό, για τη διατήρηση της δομικής και λειτουργικής ακεραιότητας του ιστού που έχει υπ ...