Ποια θεραπευτικά σχήματα ακολουθούνται για τη ροδόχρου νόσο;

Οι θεραπευτικές επιλογές εξαρτώνται από το στάδιο και την ένταση της νόσου. Στα αρχικά στάδια, συστήνεται η τοπική εφαρμογή αγειοσυσπαστικών Δερμοκαλλυντικών σκευασμάτων, φυτικής πολλές φορές προέλευσης. Σε πιο προχωρημένα στάδια επιβάλλεται η χρήση ...

Υπάρχουν διαβαθμίσεις της ροδόχρου νόσου;

Η νόσος χαρακτηρίζεται από 4 στάδια: • Παροδικό ερύθημα: οι ασθενείς παραπονούνται ότι είτε αιφνίδια είτε μετά από επίδραση κάποιου εκλυτικού παράγοντα όπως αυξημένη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, κατανάλωση αλκοόλ ή καρυκευμάτων και κυρίως ψυχικό ...

Τι είναι η ροδόχρους νόσος;

Η ροδόχρους νόσος είναι μια φλεγμονώδης δερματοπάθεια που σχετίζεται με τον τριχοσμηγματογόνο θύλακο και χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση ερυθήματος, Τηλεαγγειεκτασιών, φλεγμονωδών αλλοιώσεων και οιδήματος με εναλλασσόμενα διαστήματα έξαρσης και ύφεση ...