Η Ειδικότητα του Δερματολόγου - Αφροδισιολόγου

Ο Δερματολόγος είναι ο ειδικός γιατρός που έχει την κατάλληλη μακροχρόνια εκπαίδευση και την εμπειρία για να αντιμετωπίσει προβλήματα του Δέρματος ακόμα και όταν μιλάμε για την περιγεννητική περιοχή, τα μάτια, τα αυτιά, την στοματική κοιλότητα. Η επίσκεψη στον Δερματολόγο επιβάλλεται όταν υπάρχουν υποψίες ή συμπτώματα για δερματολογική νόσο ή σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.