Είναι μεταδοτικές οι μυρμηκιές;

O ιός των μυρμηγκιών είναι εξαιρετικά μεταδοτικός ο τρόπος μετάδοσης είναι η δερματική επαφή και με η επαφή με υγρές επιφάνειες.

Comments are closed.