Ποια είναι τα είδη ουλών;

Οι Ουλές Ακμής προκύπτουν ως αποτέλεσμα της μη φυσιολογικής επούλωσης του ακνεϊκού δέρματος και οφείλονται τόσο σε κληρονομικούς παράγοντες, όσο και στη μη δραστική και έγκαιρη Θεραπεία Ακμής.
Ατροφικές ουλές είναι ουλές που εμφανίζουν ατροφικό, λεπτό δέρμα στο σημείο της ουλής.
Υπερτροφικές ουλές είναι ουλές δύσμορφες με μεγάλο μέγεθος που δεν υπερβαίνει όμως τα όρια της αρχικής βλάβης.
Τα χηλοειδή έχουν εμφανώς μεγαλύτερο μέγεθος, παρουσιάζουν δυσμορφία και εκτείνονται πέρα από τα όρια της αρχικής βλάβης.

Comments are closed.