Πώς θεραπεύονται οι μυρμηκιές;

Οι ενδεδειγμένες θεραπείες ανάλογα το περιστατικό και τη σοβαρότητα είναι οι κάτωθι:

Θεραπεία με κρυοθεραπεία (υγρό άζωτο): Κατά τη συγκεκριμένη θεραπεία μυρμηγκιών εφαρμόζεται υγρό άζωτο σε θερμοκρασία -196°C. Η ψύξη προκαλεί νέκρωση του πάσχοντος ιστού, σχηματίζεται μία φουσκάλα γύρω από την μυρμηγκιά κι ο νεκρός ιστός απορρίπτεται σε διάστημα λίγων ημερών.
Θεραπεία με τοπική χρήση χημικών παραγόντων: Η θεραπεία μυρμηγκιάς μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση χημικών καυστικών παραγόντων. Εφαρμόζονται στην πάσχουσα περιοχή και σταδιακά καταστρέφουν τις μυρμηγκιές.
Θεραπεία με χρήση CO2 Laser: H συγκεκριμένη θεραπεία καταστρέφει πλήρως τη βλάβη, ακόμη και σε μία συνεδρία.
Θεραπεία με Διαθερμοπηξία (ηλεκτροκαυτηριασμός): Πρόκειται για μια μέθοδο που καταστρέφει τη μυρμηγκιά με χρήση ηλεκτρισμού κατόπιν τοπικής αναισθησίας.

Comments are closed.