Τι είναι η κνίδωση ή ουρτικάρια;

Η Κνίδωση ή Ουρτικάρια (Urticaria) είναι δερματολογικό νόσημα που ανήκει στα λεγόμενα «Σχηματώδη Ερυθήματα». Κάθε μορφή κνίδωσης που διαρκεί λιγότερο από 12 εβδομάδες θεωρείται ότι ανήκει στην οξεία μορφή (οξεία κνίδωση). Εάν η διάρκεια της νόσου υπερβεί τις 12 εβδομάδες, τότε θεωρείται ότι ανήκει στη χρόνια μορφή (χρόνια κνίδωση).
Χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση ενός ή περισσοτέρων – συνήθως πολλαπλών – πομφών, δηλαδή βλαβών που έχουν λευκορόδινη ή ερυθηματώδη χροιά, κηλιδώδες κυκλικό σχήμα και παροδικό χαρακτήρα. Οι βλάβες αυτές µπορεί να είναι µικροσκοπικές ή πολύ µμεγάλες και µερικές φορές συνενώνονται σε πλάκες που µπορεί να καλύψουν µμεγάλα τμήματα του σώματος.
Το εξάνθημα συνοδεύεται κατά κανόνα από κνησμό ή και πόνο και μπορεί να εντοπιστεί σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, από το τριχωτό της κεφαλής μέχρι τα πόδια.

Comments are closed.