Τι είναι οι μυκητιάσεις του δέρματος και των ονύχων;

Οι μύκητες είναι μικροοργανισμοί που εμφανίζουν τεράστια ποικιλία και υπάρχουν παντού. Η μυκητιακή λοίμωξη προκαλεί την παραγωγή απολέπισης. Η απολέπιση μπορεί ή όχι να συνοδεύεται από ερύθημα, φυσαλίδες και δακτυλιοειδείς πλάκες.

Οι μύκητες που συνήθως προσβάλλουν τα νύχια και το δέρμα ονομάζονται δερματόφυτα. Οι μυκητιάσεις του δέρματος και των νυχιών προκαλούνται όταν αυτά εκτίθενται σε επιδερμόφυτους μύκητες (Dermatophyte fungi) για μεγάλο χρονικό διάστημα και όταν βρουν τις κατάλληλες συνθήκες (αυξημένη θερμοκρασία, υγρασία) και πολλαπλασιαστούν έντονα.

Συγκεκριμένα, η ονυχομυκητίαση είναι η προσβολή και μόλυνση της πλάκας του νυχιού. Μπορεί να οφείλεται σε τρείς κατηγορίες μυκήτων, στα δερματόφυτα, σε ζύμες (είδη Candida) και σε νηματοειδείς μύκητες που δεν είναι δερματόφυτα.

Comments are closed.