Γονόρροια

Η Γονόρροια είναι μια νόσος που μεταδίδεται κυρίως με την σεξουαλική επαφή. Προσβάλλει τόσο άνδρες όσο και γυναίκες. Μπορεί να μεταδοθεί και με την επαφή με μολυσμένα σωματικά υγρά. Για παράδειγμα, η μητέρα μπορεί να είναι φορέας και να μολύνει το μω ...