Πώς θεραπεύεται η γονόρροια;

Γίνεται χορήγηση αντιβιοτικών φαρμάκων (υπό τη μορφή ένεσης κεφτριαξόνης σε συνδυασμό με τη λήψη αζιθρομυκίνης ή δοξυκυκλίνης (doxycycline) από το στόμα). Θα πρέπει να γίνεται επανέλεγχος μετά την αρχική χορήγηση των αντιβιοτικών. Τα βρέφη θα πρέπει ...

Πως προστατευόμαστε από τη γονόρροια;

Χρησιμοποιούμε προφυλακτικό σε κάθε μορφή επαφής Αποφεύγουμε τη σεξουαλική επαφή όταν ο ιός είναι σε έξαρση Αποφεύγουμε επαφή με συντρόφους που εμφανίζουν ασυνήθη συμπτώματα όπως εξανθήματα στα γεννητικά όργανα Σε περίπτωση που κάποιος ε ...

Τι είναι η γονόρροια;

Η Γονόρροια είναι μια νόσος που μεταδίδεται κυρίως με τη σεξουαλική επαφή. Προσβάλλει τόσο άνδρες όσο και γυναίκες. Μπορεί να μεταδοθεί και με την επαφή με μολυσμένα σωματικά υγρά. Για παράδειγμα, η μητέρα μπορεί να είναι φορέας και να μολύνει το μωρ ...