Ποια είναι τα είδη της ακμής;

Φαγεσωρική ακμή: παρουσιάζει αυξημένη λιπαρότητα, διασταλμένους πόρους, μη λεία όψη ,με σπυράκια (κλειστοί φαγέσωρες) και μαύρα στίγματα (ανοικτοί φαγέσωρες).

Βλατιδοφλυκταινώδη ακμή: εκδηλώνεται με την εμφάνιση βλατίδων (στίγματα με έντονο κόκκινο χρώμα) ή φλυκταινών (κόκκινα σπυράκια που συνήθως συνοδεύονται από πύον).

Βλατιδοοζώδη ακμή: χαρακτηρίζεται από το συνδυασμό περισσότερων βλατίδων και οζιδίων (σπυράκια κάτω από το δέρμα με όγκο, τα οποία συνήθως προκαλούν πόνο).

Κυστική ακμή: χαρακτηρίζεται από βαθύτερες βλάβες (κύστεις).

Comments are closed.