Ποια θεραπευτικά σχήματα ακολουθούνται για τη ροδόχρου νόσο;

Οι θεραπευτικές επιλογές εξαρτώνται από το στάδιο και την ένταση της νόσου.
Στα αρχικά στάδια, συστήνεται η τοπική εφαρμογή αγειοσυσπαστικών Δερμοκαλλυντικών σκευασμάτων, φυτικής πολλές φορές προέλευσης. Σε πιο προχωρημένα στάδια επιβάλλεται η χρήση τοπικών φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που περιέχουν κυρίως μετρονιδαζόλη ή αζελαικό οξύ. Σε προχωρημένα στάδια (βλατιδοφλυκταινώδες) είναι απαραίτητη η χορήγηση φαρμάκων από το στόμα, είτε αντιβιοτικών (τετρακυκλίνες) είτε παραγώγων βιταμίνης Α (ισοτρετινοίνη) σε χαμηλές δόσεις. Στο τελευταίο στάδιο του ρινοφύματος χρειάζεται δερματοχειρουργική παρέμβαση με καυτηριασμό των βλαβών με διαθερμία ή laser.

Comments are closed.