Ποιες είναι οι μέθοδοι θεραπείας των ευρυαγγειών;

Για τη θεραπεία των ευρυαγγειών ακολουθούνται τρία είδη μεθόδων:

Πληθώρα εξελιγμένων Laser που λειτουργούν βάσει της επιλεκτικής φωτοθερμόλυσης και εξασφαλίζουν την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. Πρόκειται για πηγές φωτός που εξουδετερώνουν τόσο τις λεπτές, αραχνοειδείς ευρυαγγείες, όσο και τις ανθεκτικότερες ευρυαγγείες, που είναι βαθύτερες, πλατύτερες και με παχύτερα τοιχώματα. (Δεν ενδείκνυνται για το καλοκαίρι)
• Η σκληροθεραπεία είναι η παλαιότερη μέθοδος και η πιο αποτελεσματική για μεγαλύτερες ευρυαγγείες και δικτυωτές φλέβες. Με την βοήθεια πολύ λεπτής σύριγγας εγχύεται ειδικό φάρμακο (το σκληρυντικό) που προκαλεί ίνωση στην φλέβα και με αυτό τον τρόπο εξαφανίζεται. (Δεν ενδείκνυται για το καλοκαίρι)
• Στη θερμοπηξία χρησιμοποιείται υψίσυχνο ρεύμα για να προκαλέσει ίνωση στις φλέβες (αποτελεσματική κυρίως στις μικρές ευρυαγγείες). Η συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το καλοκαίρι.

Comments are closed.