Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης της φωτοαλλεργίας;

Τρεις είναι οι βασικοί τρόποι αντιμετώπισης των διαφορετικών ειδών φωτοαλλεργίας:

• Απομάκρυνση του υπεύθυνου παράγοντα (έπειτα από συνεννόηση με τον Δερματολόγο)
• Φαρμακευτική αγωγή (π.χ. κορτιζόνη, αντισταμινικά)
• Αποφυγή του ήλιου

Comments are closed.