Πως αντιμετωπίζεται η υπεριδρωσία;

Η θεραπεία της υπεριδρωσίας περιλαμβάνει τοπικές μεθόδους ή φάρμακα, ενέσιμα, όπως Άλατα αλουμινίου σε συγκέντρωση 20-25% και Ιοντοφόρεση, και συστηματικώς χορηγούμενα φάρμακα και θεραπείες, όπως Αντιχολινεργικά φάρμακα και Ενέσεις.

Comments are closed.