Πώς προκαλείται η ουρηθρίτιδα;

Συνήθως οφείλεται σε αποικισμό της από μικροοργανισμούς. Συχνά οι μικροοργανισμοί μεταφέρονται μέσω σεξουαλικής επαφής. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις ουρηθρίτιδας όπου η φλεγμονή οφείλεται σε άλλα αίτια, όπως:

Τραυματισμός (π.χ. σε ασθενείς που αυτο-καθετηριάζονται)
Παρουσία ξένου σώματος (π.χ. σε ασθενείς με μόνιμο καθετήρα)

Η ουρηθρίτιδα, ανάλογα με τον μικροοργανισμό που την προκάλεσε διακρίνεται σε:

Γονοκοκκική ουρηθρίτιδα: οφείλεται στον μικροοργανισμό Neisseria Gonorrhoeae
Μη γονοκοκκική ουρηθρίτιδα: οφείλεται συνήθως στον μικροοργανισμό Chlamydia Trachomatis
Άλλοι μικροοργανισμοί μπορούν να προκαλέσουν ουρηθρίτιδα είναι: αδενοϊοί, κολοβακτηρίδια, ο ιός του έρπητα, ο κυτταρομεγαλοϊός, το μυκόπλασμα, το ουρεόπλασμα, οι τριχομονάδες

Άλλοι παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης ουρηθρίτιδας είναι:

• ο μεγάλος αριθμός σεξουαλικών συντρόφων
• το ιστορικό σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων

Comments are closed.