Πώς θεραπεύεται η αλωπεκία;

Η αντιμετώπιση της Αλωπεκίας εξαρτάται από το είδος της (Ανδρογενετική, Γυροειδής, Διάχυτη, Ουλωτική). Η διάγνωση γίνεται κατ’ αρχήν κλινικά και μπορεί να χρειαστούν να γίνουν και εργαστηριακές εξετάσεις (αίματος) αλλά και τριχοριζόγραμμα, τριχοσκόπιση και κάποιες φορές και βιοψία δέρματος. Ανάλογα με τον τύπο της αλωπεκίας χορηγούνται φάρμακα, τοπικά διαλύματα, βιταμίνες και εφαρμόζονται θεραπείες (ενδοβλαβικές εγχύσεις, μεσοθεραπεία κλπ) .
Η αποκατάσταση της αραίωσης ανάλογα την περίπτωση αντιμετωπίζεται και με μεταμόσχευση τριχών.
Είναι σημαντικό παράλληλα με τη θεραπεία να ελέγχεται και το ψυχολογικό κομμάτι.

Comments are closed.