Πώς θεραπεύεται η γονόρροια;

Γίνεται χορήγηση αντιβιοτικών φαρμάκων (υπό τη μορφή ένεσης κεφτριαξόνης σε συνδυασμό με τη λήψη αζιθρομυκίνης ή δοξυκυκλίνης (doxycycline) από το στόμα). Θα πρέπει να γίνεται επανέλεγχος μετά την αρχική χορήγηση των αντιβιοτικών. Τα βρέφη θα πρέπει να λαμβάνουν αμέσως μετά τον τοκετό ειδικές οφθαλμολογικές σταγόνες. Αν συνεχιστούν οι ενοχλήσεις, είναι απαραίτητη η χορήγηση αντιβιοτικών.

Comments are closed.