Πώς θεραπεύεται ο έρπης των γεννητικών οργάνων;

Η χορήγηση αντιιικών φαρμάκων (ασυκλοβίρη, Βαλασυκλοβίρη, Φαμσυκλοβίρη) μειώνει τη βαρύτητα και τη διάρκεια των συμπτωμάτων τόσο στην αρχική φάση εκδήλωσης της λοίμωξης όσο και στις υποτροπές. Σε περίπτωση συχνών επεισοδίων συνιστάται η προφυλακτική χορήγηση αντιιικής αγωγής, προκειμένου να μειωθεί η συχνότητα και η βαρύτητα των υποτροπών.

Comments are closed.