Πώς θεραπεύεται το μέλασμα (χλόασμα, πανάδες);

Κατόπιν ιατρικής εξέτασης από τον δερματολόγο και την αξιολόγηση του τύπου και του βάθους της βλάβης, προτείνεται η ενδεδειγμένη θεραπεία.
Υπάρχουν πολλές τοπικές θεραπείες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση του μελάσματος. Σε πρώτο στάδιο, αντιμετωπίζεται τοπικά εστιάζοντας στις πηγές σύνθεσης της μελανίνης (αποχρωματιστικές ουσίες), προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία με ισχυρά αντιηλιακά προϊόντα και αλοιφές κάλυψης για αισθητικούς λόγους.
Αν οι πανάδες έχουν περισσότερο βάθος, επιλέγονται χημικά peeling ή και η χρήση laser, που εφαρμόζονται από τον εξειδικευμένο δερματολόγο στις υπερμελαγχρώσεις για αποφυγή εμφάνισης επιπλοκών. Στις περιπτώσεις μελάσματος η επιδερμίδα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη και χρήζει μεγάλης προσοχής στην επιλογή της θεραπείας για αποφυγή επιδείνωσης του προβλήματος.

Comments are closed.