Πως θεραπεύονται ανά κατηγορία οι καλοήθεις βλάβες;

Κύστεις: Η κύστη αφαιρείται χειρουργικά. Πολύ σημαντική είναι η αφαίρεση ολόκληρου του τοιχώματός της, αλλιώς είναι πιθανόν να υποτροπιάσει. Προσοχή, δεν πρέπει να πιέζετε την κύστη να σπάσει, διότι συχνά αυτό συμβαίνει προς τα μέσα και καταλήγει σε επέκταση και επιδείνωση της φλεγμονής.

Λιπώματα: Η αφαίρεση λιπωμάτων είναι γενικά απλή επέμβαση και πραγματοποιείται με μία μικρή τομή όση η διάμετρος του λιπώματος. Τα μικρά λιπώματα μπορούν να αφαιρεθούν με τοπική αναισθησία, ενώ για τα λίγο μεγαλύτερα ίσως χρειαστεί ολική αναισθησία. Ανεξάρτητα ωστόσο από το µμέγεθος του λιπώματος, μετά την χειρουργική αφαίρεση του πρέπει να γίνεται πάντα βιοψία.

Θηλώματα: Η αφαίρεση θηλωμάτων με laser είναι η πιο σύγχρονη και αποτελεσματική θεραπεία θηλωμάτων που οδηγεί σε πλήρη εξάλειψη των υπαρχουσών βλαβών.

Υπερκερατώσεις: Οι κύριες μέθοδοι αφαίρεσης είναι:
• Απόξεση: το δέρμα ξύνεται χρησιμοποιώντας ένα όργανο που λέγεται ξέστρο.
• Κρυοχειρουργική ή κρυοπηξία εφαρμόζεται πάνω τους και στη συνέχεια αφήνεται να πέσουν, σε διάστημα δυο εβδομάδων αργότερα.
• Διαθερμοπηξία – Ηλεκτροχειρουργική
• Laser.

Comments are closed.