Πώς θεραπεύονται τα χηλοειδή;

Συνηθέστερες μέθοδοι αντιμετώπισης των χηλοειδών είναι οι ενδοβλαβικές (πάνω στο χηλοειδές) ενέσεις κορτιζόνης και η κρυοθεραπεία με υγρό άζωτο. Η κρυοθεραπεία για σχετικά μικρά χηλοειδή λειτουργεί προκαλώντας ισχυρή ψύξη μέσω ψεκασμού στα χηλοειδή πού νεκρώνονται τοπικά και σταδιακά αποπίπτουν. Για μεγαλύτερα χηλοειδή με αρκετό όγκο υπάρχει η ειδική μέθοδος ψύξεως εκ των έσω του χηλοειδούς (cryoshape).
Άλλες μέθοδοι είναι τα φύλλα σιλικόνης, η πίεση με ειδική περίδεση, η κλειστή περίδεση, το laser, οι ενδοβλαβικές εγχύσεις ιντερφερόνης, η ακτινοθεραπεία και η χειρουργική εκτομή.

Comments are closed.