Πόσα είδη κνίδωσης υπάρχουν και που οφείλονται;

Οξεία αλλεργική κνίδωση: Οφείλεται στην κινητοποίηση μιας αλλεργικής αντίδρασης μέσω της ανοσοσφαιρίνης IgE. Η οποία μπορεί να εμφανιστεί, σε κληρονομικώς προδιατεθειμένα (ατοπικά) άτομα ή να προκληθεί από την επαφή ή είσοδο μιας ξένης ουσίας, με την οποία συνήθως το άτομο δεν είναι εξοικειωμένο (γύρη, οικιακή σκόνη, μύκητες, χημικές ουσίες, φάρμακα, κ.λπ.).
Χρόνια αλλεργική κνίδωση: Η χρόνια κνίδωση μπορεί να είναι αυθόρμητη (δηλαδή να µην υπάρχει εξωτερικό αίτιο) ή επαγόμενη (δηλαδή να οφείλεται σε φυσικά αίτια όπως η ζέστη, το κρύο και η πίεση), αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι αλλεργία. Ένα συχνό αίτιο που πυροδοτεί την χρόνια κνίδωση είναι το στρες.
Μη αλλεργική κνίδωση: Οφείλεται σε διάφορα αίτια όπως είναι το ψύχος, το ηλιακό φως, η επαφή με μια χημική ουσία ή η συνεχής πίεση στο δέρμα.
Χολινεργική κνίδωση: Εμφανίζεται μετά από πυρετό ή ζεστό ντους ή νευρικό άγχος και χαρακτηρίζεται από μικρό πομφό και μεγάλο ερύθημα.
Kνίδωση από φυσικά αίτια: Ενοχοποιούνται για τη συγκεκριμένη μορφή, φυσικά αίτια τα οποία μπορεί να είναι μηχανικά, θερμικά, ηλιακό φως, νερό, από φυτά ή ουσίες.

Comments are closed.