Τι είναι η ροδόχρους νόσος;

Η ροδόχρους νόσος είναι μια φλεγμονώδης δερματοπάθεια που σχετίζεται με τον τριχοσμηγματογόνο θύλακο και χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση ερυθήματος, Τηλεαγγειεκτασιών, φλεγμονωδών αλλοιώσεων και οιδήματος με εναλλασσόμενα διαστήματα έξαρσης και ύφεσης. Συνήθως εντοπίζεται στο πρόσωπο.

Comments are closed.