7321318

Οι αυξητικοί παράγοντες στην Δερματολογία

Με τον όρο Αυξητικοί Παράγοντες,  εννοούμε την θεραπευτική μέθοδο όπου ως πηγή δραστικών – θεραπευτικών ουσιών χρησιμοποιείται το ίδιο το πλάσμα (παράγωγο του αίματος του ασθενούς).  Το αίμα περιέχει μεταξύ πολλών άλλων ουσιών και μια ευρεία γκάμα – ποικιλία πρωτεϊνών που δρουν ως αυξητικοί παράγοντες (Growth Factors). Με την πάροδο του χρόνου και την διαδικασία γήρανσης μειώνονται τόσο ο ρυθμός ενδογενούς παραγωγής των αυξητικών αυτών παραγόντων, όσο, παράλληλα και η δυνατότητα των διαφόρων ιστών του οργανισμού να απορροφήσουν και να χρησιμοποιήσουν τους παράγοντες αυτούς. Αυτή η διπλή αδυναμία απορρόφησης και χρήσης των παραγόντων αυτών από τα  κύτταρα  του οργανισμού, μπορεί, όπως προαναφέρθηκε, να οφείλεται στην φυσική, αργή μεν αλλά διαρκή, σταθερή και μη ανατάξιμη διαδικασία της γήρανσης, αλλά ενίοτε μπορεί και να επέλθει κατόπιν σημαντικών προβλημάτων της γενικής καταστάσεως των προς θεραπεία περιστατικών (π.χ. μετά από λοίμωξη, κακουχία, τραύμα κ.λπ.)

Με τους Αυξητικούς Παράγοντες, λοιπόν, επιδιώκεται και σε γενικές γραμμές επιτυγχάνεται, η «παράκαμψη» αυτής της φυσικής αλλαγής, δηλαδή της  μείωσης τόσο της παραγωγής όσο και της κυτταρικής πρόσληψης των ενδογενών αυξητικών παραγόντων εκάστου ασθενούς.

Ο τρόπος που αυτό επιτυγχάνεται είναι απλός και αποτελεσματικός στα χέρια έμπειρων ιατρών – Δερματολόγων.

Αρχικά γίνεται λήψη μικρής ποσότητας αίματος του ασθενούς (30-50 ml, ανάλογα με την ένδειξη) και ακολουθεί η φυγοκέντρηση του σε ειδικές συσκευές. Η επιλογή των παραμέτρων για την διαδικασία φυγοκεντρήσεως εξαρτάται άμεσα από την επιλογή του εκάστοτε θεράποντος ιατρού και φυσικά εξατομικεύεται ανάλογα με την προς θεραπεία ένδειξη κάθε φορά.

Όταν ολοκληρωθεί η φυγοκέντρηση , με επιδεξιότητα που αποκτάται κατόπιν εκπαίδευσης και φυσικά εμπειρίας , ο Δερματολόγος  διαχωρίζει το τμήμα του παραχθέντος κλασματικού προϊόντος επιλέγοντας να κρατήσει αυτό που, λόγω της προηγηθείσας διαδικασίας, είναι πλέον εμπλουτισμένο σε πρωτεϊνικό περιεχόμενο, δηλαδή σε πολύτιμους αυξητικούς παράγοντες.

Επίσης ο Δερματολόγος επιλέγει κάθε φορά εάν και με ποια μέθοδο θα εμπλουτίσει με ειδικές ουσίες- ενεργοποιητές , το βιολογικό αυτό κλάσμα.

Ακολούθως, αυτό το «αυτόλογο» (εφόσον προέρχεται από τον ίδιο τον ασθενή), βιολογικό προϊόν ενίεται με ειδικό τρόπο στον ιστό που επιθυμούμε να θεραπεύσουμε – αναζωογονήσουμε. Έτσι , φορτώνουμε το δέρμα με την απαραίτητη ποσότητα αυξητικών παραγόντων, που, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ή δεν μπορούν πλέον να παραχθούν σε ικανή ποσότητα ή δεν μπορούν να απορροφηθούν σε ικανό βαθμό  από τα γερασμένα ή τραυματισμένα κύτταρα .

Με εξατομικευμένη κλινική εκτίμηση του θεράποντος ιατρού – Δερματολόγου, καθορίζεται και η συχνότητα των επαναλήψεων των συνεδριών.

Υπάρχει πολύ εκτεταμένο φάσμα ενδείξεων για την αποτελεσματική αυτή μέθοδο:

Οι πλέον συνήθεις  είναι η Γήρανση, Φωτογήρανση, η Ακμή και οι ουλές που προέρχονται από αυτήν, η Αλωπεκία (διάφορες μορφές της), τα Έλκη και Τραύματα/ουλές (μετατραυματικές), οι Φλεγμονώδεις Παθήσεις του δέρματος, οι Ιδιοπαθείς/Αυτοάνοσες  Φλεγμονώδεις Παθήσεις κ.λπ.

Υπάρχει φυσικά όπως και σε κάθε ειδική  θεραπευτική μέθοδο, και μια συγκεκριμένη κατηγορία αντενδείξεων αλλά και προφυλάξεων, που κάθε δερματολόγος γνωρίζει άριστα πως πρέπει να αποφύγει ή να τροποποιήσει, ώστε η εφαρμογή της να αποβεί ασφαλής και αποτελεσματική.

Αντιθέτως , η πολύ αποτελεσματική αυτή μέθοδος , υπάρχει αυξημένος κίνδυνος να αποβεί αναποτελεσματική (στην καλύτερη περίπτωση) ή εξαιρετικά επικίνδυνη (όπως δυστυχώς έχει αναφερθεί πολλές φορές) , εάν χρησιμοποιηθεί για δερματολογικές ενδείξεις από «επαγγελματίες» μη καταλλήλως εκπαιδευμένους , δηλαδή από μη δερματολόγους ιατρούς .

 

Γιάννης Κατσαντώνης

Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

 

Comments are closed.